Kontakt

Klub vojenskej histórie Dubná Skala

SÍDLO KVH:
Mamateja  14/19
Martin 036 01

ČÍSLO ÚČTU:
3035896031/5600 

IČO:
42067219

E-mail: kvhdubnaskala@gmail.com

PREDSEDA KVH: 
Vladimír VADINA 
Mobil: 0918 530 407
E-mail: vadina.v@azet.sk    

PODPREDSEDA KVH:
Michal MAKUKA
Mobil: 0910 105 767
E-mail: miso2255@azet.sk