Páči sa Vám náš koníček?
Potom ste na správnom mieste
Zavolajte nám alebo pošlite e-mail:
+421 (0)910 105 767 | kvhdubnaskala@gmail.com

Novinky

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená...
Existuje mnoho podôb pasáží Lorem Ipsum, ale väčšina trpela rôznymi zmenami, vložením humoru, alebo náhodných slov,...
Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým...

Fotogaléria

Facebook

Klub vojenskej histórie Dubná Skala

Klub vojenskej histórie Dubná Skala Klub vojenskej histórie DUBNÁ SKALA je otvorená,apolitická záujmová organizácia združujúca priaznivcov vojenskej histórie. Klub vojenskej histórie DUBNÁ SKALA je vo svojej činnosti nezávislé občianske združenie,registrované od 3.3.2009 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,číslo spisu: VVS/1-900/90-33396. Klub vojenskej histórie DUBNÁ SKALA nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie.

Na svojich organizovaných akciách,v prípadoch ukážok historických bojov,výstav vojenskej techniky,prednášok či inej záujmovej činnosti spojenej s vojenskou históriou,predvádza ukážky historických bojov, uvádza a vystavuje exponáty a modely v takej podobe,akú mali v čase svojho používania so všetkými označeniami a symbolmi. Je dôležité pochopiť, že obsah týchto stránok nepodporuje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie a neglorifikuje vojnu. Tieto stránky sú venované histórii 2.svetovej vojny.

V súvislosti s prijatím zákona č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne: Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona. Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodné odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd.

Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme. Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.